FRT-300脚踏封口机

您的位置:首页 >> 封口机 >> FRT-300脚踏封口机

FRT-300脚踏封口机
FRT-300脚踏封口机

产品名称:FRT-300脚踏封口机
产品编号:FRT-300
详细说明:

脚踏封口机技术参数:

 

产 品型 号

脉 冲

功 率

封 口

长 度

封 口

宽 度

加 热

时 间

整 机

净 重

整 机

毛 重

 

FR-300

350W

300mm

2-3mm

0.2-2s

6.6kg

7.6kg

730x387x200mm

 

FR-400

420W

400mm

2-3mm

0.2-2s

6.8kg

7.8kg

730x387x200mm

 

FR-500

500W

500mm

2-3mm

0.2-2s

7.65kg

8.65kg

730x387x200mm

 

FR-600

550W

600mm

2-3mm

0.2-2s

9kg

10kg

730x387x200mm

 

FR-700

600W

700mm

2-3mm

0.2-2s

9.45kg

10.45kg

820x390x200mm

 

FR-800

620W

800mm

2-3mm

0.2-2s

11.5kg

12.5kg

950x380x260mm

 

FR-1000

750W

1000mm

2-3mm

0.2-2s

15kg

16kg

1150x380x260mm

 

FR-1200

850W

1200mm

2-3mm

0.2-2s

15.5kg

16.5kg

667x197.5x270mm

 

FR-1400

950W

1400mm

2-3mm

0.2-2s

16kg

17kg

667x197.5x270mm

上一个产品: FRT-300 简易脚踏式封口机   下一个产品: PFS脚踏式封口机

相关产品